Tin tức

Email: dvhao19041983@gmail.com

Hotline: 0975 003 766

Tin tức
SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUY HOẠCH 1/500 & 1/2000

SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUY HOẠCH 1/500 & 1/2000

Ngày đăng: 02/06/2023 10:57 AM

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.
Zalo
Hotline