Tuyển dụng

Email: dvhao19041983@gmail.com

Hotline: 0975 003 766

Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, cơ hội thu nhập 15 – 20 triệu

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh, cơ hội thu nhập 15 – 20 triệu

Ngày đăng: 06/04/2023 10:25 PM

𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑙𝑒 𝐿𝑎̀𝑚 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑇𝑎̣𝑖 𝑉𝑎̆𝑛 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 (𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 12).
Zalo
Hotline